Baletní mládí 2021 – oficiální vyjádření pořadatele soutěže k námitce proti povinnosti prokázat bezinfekčnost při vstupu do prostor, kde bude probíhat soutěž

v návaznosti na informaci zaslanou zástupcům přihlášených tanečních škol a studií

Při příchodu do objektu budeme OD KAŽDÉHO vyžadovat prokázání bezinfekčnosti, a to výhradně

  • potvrzením o ukončeném očkování,
  • nebo potvrzením o negativním výsledku PCR testu provedeného nejdříve ve čtvrtek 18.11.     

Vzhledem k platnosti antigenních testů omezené na 24 hodin lze načasovat provedení testu, který by platil až do ukončení soutěže, jen teoreticky a jistě pochopíte, že nemůžeme kontrolovat, jestli všichni, kterým by platnost skončila dřív, objekt opustili… Navíc při pozitivním výsledku nezbývá žádný čas na jakoukoliv změnu…

Kvůli nejednoznačnému vlivu prodělaného onemocnění (zvláště u dětí) na možnost dalšího šíření infekce nebudeme akceptovat potvrzení o prodělaném onemocnění a budeme trvat na předložení negativního výsledku PCR testu


Vážená paní, vážený pane

Plně respektuji Váš názor, že od 1.11.2021 děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost, který se opírá o vyhlášku vlády*), kterou samozřejmě znám, protože vývoj okolo pandemie sleduji kvůli soutěži dost pečlivě.

Na druhou stranu pochopte náš pohled na věc, tedy že soutěž je soukromá akce, která se musí řídit aktuálně vyhlášenými pravidly (která se navíc ještě mohou přitvrdit), ale nikdo nám nemůže zakázat vyžadovat něco navíc, pokud to uznáme za vhodné. Na Vás pak je, zda se chcete nebo nechcete za daných podmínek soutěže zúčastnit. Nezlobte se, ale je to úplně stejné jako byste napsal/a, že máme přehodnotit výši startovného nebo že nesouhlasíte s evidencí osobních údajů pro potřeby organizace soutěže.

Pochopte, prosím, že při počtu přihlášených soutěžících, kdy promícháme na jednom místě v jednom dni téměř 400 dětí ze škol z celé republiky (z toho polovinu ve věku do 12 let), nemáme nejmenší chuť řešit následně stížnosti na to, že jsme něco zanedbali a že se někdo kvůli tomu během soutěže nakazil, nehledě na vlastní pochybnosti a pocit provinění v takovém případě… A to i za cenu toho, že někomu se budou zdát podmínky nepřiměřené a účast odmítne.

Protože platí, že osoby mladší 18 let mají dva PCR testy za měsíc hrazené zdravotní pojišťovnou**), a jak správně píšete, kvůli ničemu jinému děti do 12 let test nepotřebují, nevidím v tom žádný problém. Samozřejmě kromě času, kterého ale, myslím, všichni rodiče dětem, které se věnují intenzivně nějaké zálibě, obětují násobně víc. 

Věřte, že nám to nepůsobí žádnou radost, ale toto naše stanovisko je neměnné.

Za pořadatele soutěže

Baletní mládí 2021

Ing. Jaroslav Špaček

*) s odkazem na

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Zmena-mimoradneho-opatreni-%E2%80%93-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021.pdf

**) s odkazem na

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Mimoradne-opatreni-k-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021.pdf

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějící vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí RT PCR testu, se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR testu u osob uvedených v čl. III, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, pokud požádají o provedení RT-PCR testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci.

III.

Osobami, kterým se provádí vyšetření podle čl. I nebo II na jejich žádost, jsou:

a) osoby do dovršení 18 let věku,

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *