Taneční korunka 2016

DĚTSKÝ BALET PRAHA – TANEČNÍ SOUBOR VERONIKY ZÍDKOVÉ

VYHLAŠUJE

III. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
MLADÝCH TANEČNÍKŮ V KLASICKÉM TANCI

TANEČNÍ KORUNKA DĚTSKÉHO BALETU PRAHA

 

Soutěž se bude konat ve dnech 19. 11. – 20. 11. 2016
v divadle RockOpera Praha

 Praha 7 – Holešovice, Komunardů 1
(Pražská tržnice, hala č. 10)


Přihlášky na soutěž bude možné podávat od 19. 9. do 24. 10. 2016 prostřednictvím aplikace prihlasky.baletnisouteze.cz

Termín pro uložení hudby je 7. 11. 2016

 


Po obtížích se zajištěním vhodného prostoru pro potřeby soutěže rozhodlo vedení Dětského baletu Praha o konání soutěže v uvedeném termínu a v uvedeném divadle.

Soutěž bude mít stejný formát jako v minulých letech.

Soutěže se mohou zúčastnit taneční školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské soubory i jednotlivci. V soutěži bude samostatná kategorie pro tanečníky, kteří mají rozšířenou výuku klasického tance nebo se připravují na profesionální dráhu na tanečních konzervatořích.

Soutěž je určena pro tanečníky od 4 let do 21 let. Rozhodující pro zařazení do jednotlivých kategorií je věk ke dni zahájení soutěže, pro dueta a skupiny průměr věku soutěžících v čísle v den zahájení soutěže bez zaokrouhlování.

Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole absolvují soutěžící po skupinách jednoduchou povinnou skladbu obsahující elementární prvky zvolené podle jejich věku. Tuto sestavu jim vždy nejprve předvede pedagog na jevišti. Povinná skladba bude stejná vždy pro všechny soutěžící jedné věkové kategorie. Ve volné části pak soutěžící předvedou sólovou nebo skupinovou volnou skladbu podle vlastního výběru. Bodové hodnocení obou částí se sčítá.

V přihlášených choreografiích musí převažovat klasické baletní prvky nad ostatními tanečními technikami.

 Další informace k soutěži budou zveřejněny v nejbližších dnech