Hradecká Odette 2014

Balet HKH vyhlašuje VIII. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky v klasickém a moderním tanci

Soutěž se uskuteční v sobotu 10. 5. 2014 v sále Filharmonie Hradec Králové


Uzávěrka přihlášek je 11. 4. 2014


 • Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální baletní školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské soubory i jednotlivci.

 • Soutěžní kategorie

  • I.kategorie do 9 let (datum narození od 11. 5. 2004)
  • II.kategorie 10 -11 let (datum narození 11. 5. 2002 – 10. 5. 2004)
  • III.kategorie 12 -13 let (datum narození 11. 5. 2000 – 10. 5. 2002)
  • IV.kategorie 14 -16 let (datum narození 11. 5. 1997 – 10. 5. 2000)
  • V.kategorie 17 – 18 let (datum narození 11. 5. 1995 – 10. 5. 1997)
  • VI.kategorie od 19 let (datum narození do 10. 5. 1995)
 • Podkategorie

  • A – klasický balet – sóla
  • B – klasický balet – duety, tria, pas de quatre
  • C – skupiny 4 a více tanečníků – klasický i moderní tanec
  • D – moderní tanec – 1 až 3 tanečníci
 • Podmínky soutěže

  • Rozměry jeviště 10 x 10 m, baletizol

  • Délka soutěžního čísla nesmí přesahovat 3 minuty. Vedení soutěže může povolit výjimku v podkategoriích A a B, pokud se jedná o původní choreografii z některého klasického baletu.
  • V kategoriích A a B a v sólech v kategorii D nemůže vystoupit stejný soutěžící ve více choreografiích v jedné kategorii, a to ani pod hlavičkou více škol.
  • V kategorii C může vystoupit max. 60% stejných soutěžících ve více choreografiích v jedné kategorii.
  • Pořadí čísel v jednotlivých kategoriích je stanoveno podle věku soutěžících. V podkategorii C bude podle možností pořadí čísel upraveno s ohledem na vystoupení stejných soutěžících ve více choreografiích.
  • Světelné ani jiné efekty nejsou povoleny.
  • Pedagogové a rodiče mají vstup na soutěž zdarma.
  • Náklady na ubytování a cestu účastníkům pořadatel nehradí.
 • Hodnocení

Odborná porota hodnotí technické předpoklady, obtížnost choreografie, technické provedení a umělecké provedení (jevištní projev).

V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo a čestná uznání. Navíc může porota udělit zvláštní cenu.

V nedostatečně obsazených kategoriích bude ocenění jednotlivých čísel určeno porotou podle počtu dosažených bodů.

 • Startovné 

  • Základní startovné 300,- Kč za každého přihlášeného soutěžícího bez ohledu na počet choreografií, ve kterých vystoupí
  • + 200,- Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v kategoriích A, B a D
  • + 100,- Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v kategorii C

Startovné se hradí v hotovosti na místě před zahájením soutěže.

 • Termíny pro přihlášení

Závazné přihlášky je třeba zaslat do 11. 4. 2014 na adresu hko@baletnisouteze.cz.

Termín pro předání hudby je 30. 4. 2014.