F. A. Q.

aneb odpovědi na otázky, které už položil někdo jiný…

a na ostatní se klidně zeptejte


Kategorie: obecné

Otázka: Proč se do systému přihlášek nemůže automaticky zaregistrovat kdokoliv?

Odpověď: Systém přihlášek slouží především učitelům nebo jiným určeným zástupcům škol, tanečních studií, klubů a dalších organizací pro správu přihlášek na soutěže. Ve stejné pozici jsou jednotlivci (resp. jejich rodiče), pokud přihlašují sami sebe.
Protože systém umožňuje oprávněným uživatelům veškeré operace včetně smazání resp. zneplatnění údajů, je nutné umožnit přístup pouze osobám, které se systémem pracují s vědomím a v souladu se zájmy školy. Z toho důvodu probíhá registrace ve dvou krocích, kdy je každá žádost individuálně posouzena (i z důvodu zabezpečení systému proti možným útokům v internetu) a v případě žádosti podané jménem již zaregistrovaného subjektu (školy, studia apod.) je vyžadováno vyjádření dříve registrovaného zástupce nebo odůvodnění požadavku.


Kategorie: Baletní mládí, Taneční korunka

Otázka: Jak si máme vysvětlit omezení “60%” v kategorii C?

Odpověď: Pokud škola přihlásí v jedné kategorii C víc soutěžních čísel, nesmí dojít k situaci, kdy ve více choreografiích vystoupí víc než 60% stejných soutěžících.
Mohou se opakovat max.
2 soutěžící ze 4,
3 soutěžící z 5 nebo 6,
4 ze 7 nebo 8,
5 z 9,
6 z 10 nebo 11,
7 z 12 nebo 13 atd…
Při více choreografiích v jedné kategorii se porovnávají všechny mezi sebou.
Pro stanovení povoleného počtu stejných soutěžících je rozhodující choreografie s menším počtem soutěžících.

Pro dodržení pravidla 60% musí být soutěžní choreografie obsazeny např. takto:
choreografie 1 – soutěžící 1, soutěžící 2, soutěžící 3 a soutěžící 4
choreografie 2 – soutěžící 1, soutěžící 2, soutěžící 5, soutěžící 6, soutěžící 7 a soutěžící 8
choreografie 3 – soutěžící 1, soutěžící 3, soutěžící 5, soutěžící 7 a soutěžící 9

- při porovnání choreografií 1 a 2 resp. 1 a 3 je rozhodující choreografie 1 se 4 soutěžícími a 2 stejní soutěžící v choreografiích 2 a 3 představují 50% ze 4 soutěžících v choreografii 1 a pravidlo je splněno
- při porovnání choreografií 2 a 3 je rozhodující choreografie 3 s 5 soutěžícími a 3 stejní soutěžící v choreografii 2 představují 60% z 5 soutěžících v choreografii 3 a pravidlo je splněno

ale choreografie 4 – soutěžící 1, soutěžící 3, soutěžící 5, soutěžící 6, soutěžící 7, soutěžící 8, soutěžící 10, soutěžící 11, soutěžící 12
nemůže být přihlášena, protože se v ní opakují 4 soutěžící z choreografie 2 (tedy 67% ze 6)


Kategorie: Hradecká Odette 2013, 2014

Otázka: Mohou být v kategorii D – moderní tanec přihlášena čísla s větším počtem soutěžících než 3?

Odpověď: Pro skupiny soutěžících (více než 3) je určena kategorie C společná pro klasický balet i  pro moderní tanec. Výjimkou je klasická choreografie Pas de quatre, která je zařazena do kategorie B.


Kategorie: obecné

Otázka: Pod jakým jménem se můžeme přihlásit? A k čemu to je dobré?

Odpověď: Přihlašovací údaje obdrží zástupci škol po odeslání přihlášek. Přihlášení uživatelé budou mít přístup k neveřejným informacím a funkcím (např. úpravy přihlášek nebo nahrání hudby ke startovním číslům).