«

Oct 31 2020

13. ročník soutěže Baletní mládí
                                  … až to bude možné

I přes přetrvávající nepříznivou situaci je pořadatel soutěže rozhodnut 13. ročník soutěže uspořádat, jakmile to bude možné a bezpečné.

Ideálně ještě před koncem roku 2020…

Systém přihlášek je odemčen, abyste mohli v případě potřeby provést změny nebo přihlásit další čísla. Termín uzávěrky přihlášek bude stanoven v závislosti na termínu soutěže.