«

»

Sep 04 2020

13. ročník soutěže Baletní mládí vs. covid-19

Pořadatel soutěže si v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a v návaznosti na současná i případná budoucí nařízení příslušných státních orgánů platná v době soutěže vyhrazuje právo na úpravu propozic, podmínek účasti, harmonogramu soutěže a v krajním případě i na zrušení části nebo celé soutěže

 

Informační dopis pořadatele soutěže