«

»

Oct 14 2019

12. ročník soutěže Baletní mládí – harmonogram

V souboru níže naleznete aktuální harmonogram soutěže

obecné informace

  • vzhledem k počtu přihlášených choreografií (332) a délce skladeb (čistý čas hudby 10 hodin a 35 minut – bez nástupů, přestávek, vyhlášení výsledků) počítejte s programem soutěže v obou dnech od 11:00 do 21:00

  • rozdělení soutěžních kategorií do jednotlivých bloků, jejich pořadí a pořadí čísel ve skupinách je zvoleno tak, aby soutěžící (pokud tančí ve více choreografiích) měli mezi dvěma čísly odstup alespoň 10 minut

  • pro prostorové zkoušky bude vyhrazen v obou soutěžních dnech čas od 8:00 do 10:50 a dále pak o všech přestávkách mezi soutěžními bloky kromě časů pro vyhlášení výsledků.

  • rozpis časů zkoušek pro jednotlivé školy bude zveřejněn v nejbližší době. pořadí zkoušek bude určeno podle dojezdové vzdálenosti jednotlivých škol do místa soutěže

  • vzhledem k rozsahu soutěže a časovým návaznostem nebude možné vyhovět žádným individuálním požadavkům jednotlivců ani přihlášených škol s dopadem do hamonogramu

 

Harmonogram ke stažení – aktualizace 16.10.2019