Oct 31 2020

13. ročník soutěže Baletní mládí
                                  … až to bude možné

I přes přetrvávající nepříznivou situaci je pořadatel soutěže rozhodnut 13. ročník soutěže uspořádat, jakmile to bude možné a bezpečné.

Ideálně ještě před koncem roku 2020…

Systém přihlášek je odemčen, abyste mohli v případě potřeby provést změny nebo přihlásit další čísla. Termín uzávěrky přihlášek bude stanoven v závislosti na termínu soutěže.

Sep 04 2020

13. ročník soutěže Baletní mládí vs. covid-19

Pořadatel soutěže si v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a v návaznosti na současná i případná budoucí nařízení příslušných státních orgánů platná v době soutěže vyhrazuje právo na úpravu propozic, podmínek účasti, harmonogramu soutěže a v krajním případě i na zrušení části nebo celé soutěže

 

Informační dopis pořadatele soutěže

Aug 07 2020

13. ročník soutěže Baletní mládí

Baletní škola BcA. Jána Nemce vyhlašuje

pro žáky ZUŠ, tanečních škol a studií a amatérské soubory a jednotlivce

13. ročník amatérské soutěže

v klasickém a moderním tanci

Baletní mládí 2020

Praha – Žižkov

KC hotelu Olšanka, 17. – 18. 10. 2020

formulář pro přihlášky je dostupný na adrese
prihlasky.baletnisouteze.cz

 

Uzávěrka přihlášek je 29. 9. 2020 23:00 (bez výjimky)

Tento nezvykle brzký termín uzávěrky přihlášek je vynucen potřebou reagovat na případná nařízená hygienická opatření, která mohou ovlivnit formu a průběh soutěže a mohou se lišit podle počtu přihlášených účastníků. Naším cílem je zafixovat rozsah, harmonogram a další podmínky soutěže v mezích možností tak včas, abyste i Vy měli možnost se přizpůsobit a nemuseli například na poslední chvíli přeobjednávat nebo rušit dopravu nebo ubytování….

 

Oct 23 2019

Baletní mládí 2020 – výsledky

kompletní výsledky soutěže

 
 
 
 
 

několik čísel

Oct 15 2018

Baletní mládí 2018 – výsledky

výsledky 1. soutěžního dne
kategorie 0-3 klasický tanec

výsledky 2. soutěžního dne
kategorie 4-6 klasický tanec

výsledky 2. soutěžního dne
moderní tanec

Mar 07 2018

Taneční korunka Dětského baletu Praha – výsledky

Oct 21 2017

Baletní mládí 2017 – výsledky

výsledky 1. soutěžního dne
kategorie 0 – 3 klasický tanec

výsledky 2. soutěžního dne
kategorie 4 – 6 klasický tanec
kategorie 3 – 6 moderní tanec

program soutěže

Jun 13 2017

Hradecká Odette 2017 – kompletní výsledky

celkové výsledky

Nov 26 2016

Taneční korunka 2016 – kompletní výsledky

celkové výsledky

hodnocení povinných prvků

Nov 10 2016

Hradecká Odille 2016 – zrušení

letošní ročník soutěže v klasickém a moderním tanci

Odille Hradec Králové

pořadatel z organizačních důvodů zrušil

Older posts «